• img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

UPCOMING

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

23
พฤษภาคม 2562
อินไซด์ไบแอส
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเอนเอียงทางความคิด
22
พฤษภาคม 2562
ไข้หวัดใหญ่ ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ
คำแนะนำเรื่องไข้หวัดใหญ่
21
พฤษภาคม 2562
แชร์วนไป เรื่องใช้ยา
ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการใช้ยา
13
พฤษภาคม 2562
Think Safety VDO clips : โรคลมร้อน
คลิปวิดีโอความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับโรคลมร้อน (พิธีกร พ.ท.นพ.ภาคย์ โลหารชุน)
10
พฤษภาคม 2562
ระวัง โรคหัวใจ
ความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับโรคหัวใจ
08
พฤษภาคม 2562
ใช้ยาไม่ระวัง อาจพังทั้งร่าง
ความรู้และคำแนะนำการใช้ยากลุ่มเอ็นเสด(NSAIDs)
08
พฤษภาคม 2562
ตาดีได้
คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลดวงตา
01
พฤษภาคม 2562
คำแนะนำการดูแลสุขภาพ สำหรับประชาชน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
แสดงรายการทั้งหมด
21
พฤษภาคม 2562
จัดทัพคัดกรอง ตาบอดต้อหิน
โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง
07
พฤษภาคม 2562
บัตรสี สื่อสาร มอง(ด้วย) ตา ก็รู้ใจ
โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี
29
เมษายน 2562
เจาะได้ใจ อยู่ที่ไหนก็ไปถึง Med Tech Delivery
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช
09
เมษายน 2562
ลดการรอคอย ด้วยระบบ paperless
โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
03
เมษายน 2562
3P เพื่อผู้รับบริการ
โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์
29
มีนาคม 2562
พัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหารราช จังหวัดเชียงราย
26
มีนาคม 2562
ส่งต่อ ปลอดภัย by 10 mins check up
โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต สุราษฎร์ธานี
13
มีนาคม 2562
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
แสดงรายการทั้งหมด
26
เมษายน 2562
กองทัพบก โดยกรมแพทย์ทหารบก และหน่วยแพทย์กองทัพบก พร้อมดูแลทหารใหม่
การเฝ้าระวังบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่
10
เมษายน 2562
กรมแพทย์ทหารบก ร่วมรณรงค์ รักษ์น้ำ รักสุขภาพ
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด
01
เมษายน 2562
กรมแพทย์ทหารบก จัดกิจกรรม Your Voice
แชร์ประสบการณ์ผู้รับบริการ หน่วยแพทย์กองทัพบก
01
เมษายน 2562
โรงพยาบาลค่ายกาวิละ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสภากายภาพบำบัด
การประเมินคุณภาพงานบริการตามมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด
05
มีนาคม 2562
เหล่าทหารแพทย์ พร้อมใจ ไปเลือกตั้ง
กรมแพทย์ทหารบก ส่งเสริมการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง62
15
มีนาคม 2562
กรมแพทย์ทหารบก ร่วมรณรงค์ ส่วนรวม มาก่อน (Public First)
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม
25
กุมภาพันธ์ 2562
รีบมาตรวจโรค ก่อนไปตรวจเลือก
กรมแพทย์ทหารบก แนะการติดต่อขอรับการตรวจร่างกาย ก่อนการเกณฑ์ทหาร
แสดงรายการทั้งหมด
กรมแพทย์ทหารบก

เว็บไซต์หลักกรมแพทย์ทหารบก

ยุทธศาสตร์กรมแพทย์ทหารบก

ยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก 2560 - 2564

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง

จดหมายเหตุ พบ.

จดหมายเหตุ กรมแพทย์ทหารบก

ดาวน์โหลด

รายการข้อมูลดาวน์โหลด กรมแพทย์ทหารบก

สอบถาม

สอบถาม แนะนำ ร้องเรียน

เลขที่ 8 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กรมแพทย์ทหารบก
  • เลขที่ 8 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • 02-354-4421
  • www.amed.go.th
img