• img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

UPCOMING

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

15
กรกฎาคม 2562
เลขที่ออก 2-1-1 สูตรอาหาร สลายพุง
สูตรอาหารสลายพุง
05
กรกฎาคม 2562
โรค รอบโลก
ข่าวสุขภาพจากทั่วโลก
01
กรกฎาคม 2562
กินไข่ อย่างไร ได้เต็มแม็กซ์!
คำแนะนำในการปรุงและรับประทานไข่
26
มิถุนายน 2562
หนูทำได้..ไง? : กลไลเกิดโรคฉี่หนู
ความรู้และคำแนะนำ เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซิส
21
มิถุนายน 2562
Lets Get Running มาวิ่งกันเถอะ
คำแนะนำในการวิ่ง
18
มิถุนายน 2562
ฝนตก น้ำขัง ระวังถูกกัดต่อย
คำแนะนำเมื่อถูกสัตว์มีพิษกัดต่อย
13
มิถุนายน 2562
ทำอย่างไร เมื่อไฟหมด
คำแนะนำเกี่ยวกับโรคหมดไฟในการทำงาน (Burnout Syndrome)
31
พฤษภาคม 2562
เลิกบุหรี่ ดี-เดย์
คำแนะนำในวันเลิกบุหรี่
แสดงรายการทั้งหมด
12
มิถุนายน 2562
สามประสานเข้าถึงบริการสะดวกรวดเร็ว
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร
06
มิถุนายน 2562
ดักจับและคัดกรอง ป้องกันการแพ้ยาซ้ำ
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
28
พฤษภาคม 2562
เปลี่ยนทั้งกระดาน สู่บริการที่เป็นเลิศ (Disruption to Supreme Service)
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก
21
พฤษภาคม 2562
จัดทัพคัดกรอง ตาบอดต้อหิน
โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง
07
พฤษภาคม 2562
บัตรสี สื่อสาร มอง(ด้วย) ตา ก็รู้ใจ
โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี
29
เมษายน 2562
เจาะได้ใจ อยู่ที่ไหนก็ไปถึง Med Tech Delivery
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช
09
เมษายน 2562
ลดการรอคอย ด้วยระบบ paperless
โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
03
เมษายน 2562
3P เพื่อผู้รับบริการ
โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์
29
มีนาคม 2562
พัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหารราช จังหวัดเชียงราย
แสดงรายการทั้งหมด
20
มิถุนายน 2562
คนไทย คนละไม้ คนละมือ (Join Hands for Thailand)
กรมแพทย์ทหารบก และหน่วยแพทย์กองทัพบก เชิญชวนคนไทยร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อการมีสุขภาพที่ดี
30
พฤษภาคม 2562
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าจับมือ CAT เทเลคอมให้บริการ free wifi แก่ผู้รับบริการ
เปิดให้บริการแล้ว ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฏเกล้า
26
เมษายน 2562
กองทัพบก โดยกรมแพทย์ทหารบก และหน่วยแพทย์กองทัพบก พร้อมดูแลทหารใหม่
การเฝ้าระวังบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่
10
เมษายน 2562
กรมแพทย์ทหารบก ร่วมรณรงค์ รักษ์น้ำ รักสุขภาพ
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด
01
เมษายน 2562
กรมแพทย์ทหารบก จัดกิจกรรม Your Voice
แชร์ประสบการณ์ผู้รับบริการ หน่วยแพทย์กองทัพบก
01
เมษายน 2562
โรงพยาบาลค่ายกาวิละ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสภากายภาพบำบัด
การประเมินคุณภาพงานบริการตามมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด
แสดงรายการทั้งหมด
กรมแพทย์ทหารบก

เว็บไซต์หลักกรมแพทย์ทหารบก

ยุทธศาสตร์กรมแพทย์ทหารบก

ยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก 2560 - 2564

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง

จดหมายเหตุ พบ.

จดหมายเหตุ กรมแพทย์ทหารบก

ดาวน์โหลด

รายการข้อมูลดาวน์โหลด กรมแพทย์ทหารบก

สอบถาม

สอบถาม แนะนำ ร้องเรียน

เลขที่ 8 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
กรมแพทย์ทหารบก
  • เลขที่ 8 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • 02-354-4421
  • www.amed.go.th
img